Indkaldelse til Generalforsamling og landsmøde

 

Foreningen Danmark-Kina holder landsmøde

 

Søndag 12. juni kl. 14

Kærvejen 1, Øster Tørslev, 8983 Gjerlev 
DAGSORDEN:

1. Beretning

2. Revideret regnskab

3. Arbejdsprogram

4. Forslag til vedtægtsændringer

Forslaget udleveres til medlemmer ved henvendelse til formanden Julie Brink på vdk@mail.dk

4. Kontingent

5. Hovedbestyrelsens sammensætning

6. Valg af to revisorer og revisorsuppleant

7. Evt.

På gensyn

hovedbestyrelsen

Ordinær generalforsamling udskudt

Vi må udsætte generalforsamlingen, pga corona. Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag 15 feb

Dagsorden:

  1. Beretning
  2. Arbejdsprogram
  3. Forslag til vedtægtsændringer

Forslaget udleveres til medlemmer ved henvendelse til formanden Julie Brink på vdk@mail.dk

  1. Valg af bestyrelse og evt. suppleanter
  2. Evt.

Vi byder på en forfriskning undervejs.

Vel mødt

Bestyrelsen

Aarhus Lokalafdeling