Indkaldelse til Generalforsamling og landsmøde

 

Ordinær generalforsamling udskudt

Vi må udsætte generalforsamlingen, pga corona. Generalforsamlingen forventes
afholdt i uge 7

Dagsorden:

  1. Beretning
  2. Arbejdsprogram
  3. Forslag til vedtægtsændringer

Forslaget udleveres til medlemmer ved henvendelse til formanden Julie Brink på vdk@mail.dk

  1. Valg af bestyrelse og evt. suppleanter
  2. Evt.

Vi byder på en forfriskning undervejs.

Vel mødt

Bestyrelsen

Aarhus Lokalafdeling

Foreningen Danmark-Kina holder landsmøde

 

Søndag 12. juni kl. 14

Sted offentliggøres på danmark-kina.com

DAGSORDEN:

1. Beretning

2. Revideret regnskab

3. Arbejdsprogram

4. Forslag til vedtægtsændringer

Forslaget udleveres til medlemmer ved henvendelse til formanden Julie Brink på vdk@mail.dk

4. Kontingent

5. Hovedbestyrelsens sammensætning

6. Valg af to revisorer og revisorsuppleant

7. Evt.

På gensyn

hovedbestyrelsen